Educación para a Sostibilidade

Plan que reuna as actividades e proxectos que teñen como finalidade a socializacións do patrimonio, a sensibilización ambiental e desenvolvemento sostible.

 

Organización de eventos e interrelación con outras asociacións de diferentes ámbitos.

 

Atención as redes sociais e marketing.